Tiga Cara Peruncit Fizikal Boleh Tetap Menang Dalam Era Pendigitalan Peruncitan

Tiga Cara Peruncit Fizikal Boleh Tetap Menang Dalam Era Pendigitalan Peruncitan
Share

 

Peralihan peruncitan fizikal kepada arena digital, kini merupakan trend yang semakin meningkat di pentas dunia. Ini telah menyebabkan para peruncit tertanya-tanya sama ada masa depan bidang peruncitan, adalah; dalam talian.

Ia tidak dapat dinafikan bahawa dunia sedang bergerak ke arah pendigitan. Namun, masih terdapat banyak alasan untuk mempercayai bahawa kewujudan kedai runcit fizikal masih boleh berkekalan.

Langkah strategik yang diambil oleh kebanyakan kedai runcit tradisional untuk mengekalkan kestabilan daya saing adalah; pengambil alihan kedai runcit dalam talian kecil yang mempunyai potensi daya saing yang lemah.

Walaupun langkah ini mampu menghapuskan konsep peruncitan tradisional sama sekali, terdapat juga peruncit yang percaya dalam penggabungan kedai retail fizikal dan dalam talian.

Kedai runcit yang menawarkan pilihan untuk membeli produk dalam talian dan melakukan pengutipan produk pula daripada kedai fizikal, memiliki kelebihan untuk memperoleh keuntungan daripada jualan silang.

Misalnya, kebanyakan syarikat Telco membolehkan pengguna untuk membeli telefon pintar mereka dalam talian dan melakukan pengutipan daripada kedai fizikal mereka.

Di kedai fizikal, jurujual akan menggalakkan pelanggan untuk membuat pembelian pelengkap seperti pelan, insurans dan juga selongsong untuk telefon pintar mereka.

Ini adalah untuk memastikan bahawa pelanggan boleh mendapatkan pengalaman pembelian yang lebih menyeluruh.

Kebanyakan peruncit fizikal biasanya menganggap bahawa langkah penggabungan kedai runcit dalam talian dan fizikal adalah kunci kejayaan untuk mengekalkan perniagaan yang berkembang maju dalam pendigitalan peruncitan.

Walau bagaimanapun, ia tidak semestinya berlaku.

Malah, terdapat tiga cara peruncit fizikal boleh tetap menang dalam era pendigitalan peruncitan.

1. Memaksimumkan Kadar Kehadiran Pelanggan

Faktor nombor satu yang membezakan kelebihan kedai runcit fizikal daripada kedai runcit dalam talian adalah peluang untuk memaksimumkan kadar kehadiran pelanggan.

Peruncit tradisional dapat melancarkan promosi dengan serta-merta dalam bentuk poster yang boleh menarik perhatian pelanggan untuk terus mengunjungi kedai mereka.

Kaedah promosi fizikal adalah lebih strategik dari segi peletakan produk di dalam kedai.

Hal ini demikian kerana poster-poster ini dapat dilihat tidak kira di mana seseorang itu berada dan juga tidak memerlukan seseorang untuk memiliki akses dalam talian.

Titik antara penglibatan visual dan pembelian produk untuk kedai fizikal adalah lebih cepat. Ini meningkatkan potensi kadar kehadiran pelanggan dan keuntungan.

2. Interaksi Langsung Dengan Pelanggan
Log in to continue reading

Find this useful? share it with your employees or peers in the industry


Share

Discuss this on Facebook

Leave a Reply