Uncategorized

Bagaimana Memastikan Para Pekerja Anda Bekerja Dengan Produktif dan Sistematik

Bagaimana Memastikan Para Pekerja Anda Bekerja Dengan Produktif dan Sistematik
Share

Persoalan tentang cara untuk menambahbaik kualiti kerja serta pekerja pastinya wujud tanpa mengira saiz organisasi mahupun perniagaan. Persoalan seperti “Apakah cara untuk membantu para pekerja melaksanakan tugas mereka dengan sempurna?” “Bagaimanakah caranya untuk memastikan pekerja mampu bekerja dengan baik dan berkualiti?” – hanyalah sebahagian dari persoalan dan permasalahan yang wujud dalam mana-mana organisasi.

Pekerja adalah individu yang diambil bekerja oleh majikan di bawah suatu kontrak atau secara tetap untuk berkhidmat bagi sesuatu organisasi mahupun perniagaan. Manakala majikan pula ialah organisasi mahupun individu yang telah memberikan kontrak serta bersetuju untuk menerima perkhidmatan yang ditawarkan oleh pekerja pada kadar bayaran tertentu.

Sebagai majikan, antara perkara yang harus dititikberatkan ialah cara untuk meningkatkan produktiviti pekerja serta memastikan mereka bekerja dalam suasana yang membolehkan mereka untuk membebaskan potensi mereka sepenuhnya. Ini adalah penting kerana pekerja yang diberi peluang dan ruang untuk mengembangkan potensi mereka mampu berfikir secara kreatif dan kritis.

Pemikiran secara kreatif dan kritis bukan sahaja bermanfaat untuk seseorng individu, tetapi turut menyumbang kepada kecemerlangan prestasi dan peningkatan dalam produktiviti sesebuah organisasi.

Walaupun pada hakikatnya tiada cara sebenar yang mampu menjamin prestasi seseorang pekerja, berikut adalah beberapa pendekatan yang boleh membantu pekerja anda untuk bekerja dengan lebih produktif:

Tetapkan matlamat yang seimbang dan realistik

Penetapan matlamat dapat membantu para pekerja dalam menentukan perkara yang perlu diberi keutamaan dalam usaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Matlamat yang ditetapkan juga haruslah seimbang yakni tidak mustahil dan tidak terlalu mudah untuk dicapai.

Dengan cara ini, para pekerja dapat memberi sepenuh perhatian dan usaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.Kemampuan mereka untuk menyelesaikan sesuatu tugas juga dapat dinilai.

Memantau perkembangan dan prestasi para pekerja

Log in to continue reading

Find this useful? share it with your employees or peers in the industry


Share

Discuss this on Facebook

Leave a Reply